บัวรดน้ำ

บัวรดน้ำ มีจำหน่าย 4 รุ่น

1. รุ่นจิ๋ว no.04 (2ลิตร)

2. รุ่นเล็ก no.03 (4ลิตร)

3. รุ่นกลาง no.02 (8ลิตร)

4. รุ่นใหญ่ no.111 (10ลิตร)