น้ำยากันซึม

  • น้ำยากันซึม 
  • แบรนด์ COMPAC
  • ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อเสริมให้คอนกรีตกันซึมของน้ำได้ 100%
  • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีต
  • ใช้ได้กับผิวคอนกรีตทุกชนิด
  • ขนาดบรรจุ ถัง 20 ลิตร / แกนลอน 5 ลิตร