คีมจับเชื่อม

 

    • 300 Amp.
    • 500 Amp.
    • สำหรับ งานหนัก และ งานเบา
    • มีรุ่นล็อคสาย