ถุงมือผ้าเคลือบยาง

 

    • ถุงมือผ้า เคลือบยางพารา
    • เสริมการป้องกันบริเวณฝ่ามือจากของแหลม มีคม
    • เคลือบยางเต็มทั้งฝ่ามือ
    • ด้านหลังมือไม่ ช่วยระบายอากาศ
    • นำมาล้างทำความสะอาด ใช้ซ้ำได้