น้ำยาถูพื้น

น้ำยาถูพื้นที่จัดจำหน่ายมี 2 ประเภท คือ

    1. น้ำยาถูพื้นประจำวัน
    2. น้ำยาถูพื้นฆ่าเชื้อ