ผ้าดิบ

      • รุ่น 11 ปอนด์
      • รุ่น 12 ปอนด์