แปรงลวด

  • แปรงลวดเหล็ก 4, 5, 6, แถว
  • แปรงลวดทองเหลือง 5, 6, 7, แถว
  • ใช้ขัดถูชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด
  • ใช้ขัดถูพื้นที่มีคราบฝังแน่น ฝังลึก
  • ขัดถู ขจัดคราบสนิม
  • ขัดถู ขจัดคราบที่เกิดจากการกัดกร่อน
error: Alert: Content is protected !!