ที่ตักขยะ / บุ้งเต้า

 

มีทั้งหมด 3 ประเภท แยกตามวัสดุ

    1. บุ้งเต้าปี๊บ หรือ บุ้งเต้าสังกะสี
    2. บุ้งเต้าเหล็ก อย่างดี
    3. บุ้งเต้าพลาสติก