ตาข่ายกันตก

    • เหนียว ทน รับน้ำหนักได้สูง
    • ใช้ติดตั้ง ป้องกันคนหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากตก
    • นิยมติดตั้งคู่กับ Chain Link หรือ ตาข่ายกันฝุ่น