เข่งพลาสติก

  • เข่ง ที่จัดจำหน่ายมี 3 รุ่น คือ
   1. เข่งใหญ่ เบอร์1
   2. เข่งกลาง เบอร์2
   3. เข่งเล็ก เบอร์3
  • มี 4 สี : แดง, เขียว, น้ำเงิน
  • บรรจุ : มัดละ 5 ใบ

 

error: Alert: Content is protected !!