มุ้งขาว (มุ้งไนล่อนขาว)

 

ขนาดของสินค้า

    • ความกว้าง : 0.9 – 5.0 เมตร
    • ขนาดตา : 16 – 40 ตา
    • ความยาว : 30 – 100 เมตร