สปริงเกอร์

 

    • รุ่นใบพัดสแตนเลส
    • รุ่นใบพัดทองเหลือง
    • รุ่นพีวีซี