ช้อนส้อมพรวนดิน

 

    • ช้อนปลูกต้นไม้ แบบเหล็ก
    • ส้อมพรวนดิน แบบเหล็ก
    • ช้อนพรวนดิน แบบสแตนเลส