เทปอลูมิเนียม

  • เทปอลูมิเนียม
  • ขนาด
    • กว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 1 เมตร
    • กว้าง 2 นิ้ว ยาว 1 เมตร
    • กว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 หลา