สายส่งน้ำ

 

    • สายส่งน้ำสีฟ้า ตรา TAYAMA
    • สายส่งน้ำสีฟ้า ตรา ท่อยางไทย
    • สายส่งน้ำ สีเขียวทราย
    • สายส่งน้ำ สีดำเรียบ