น้ำยาแทนปูนขาว

  • น้ำยาแทนปูนขาว
  • แบรนด์ อาซาฮี ASA-HI
  • สำหรับผสมปูนทรายในงานฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าว
  • ขนาดบรรจุ
    • ขวด 1 ลิตร
    • แกนลอน 5 ลิตร / ลังละ 4 แกนลอน
    • ถัง 20 ลิตร