ดินสอพอง

  • เป็นดินสอพองแบบผง
  • สีขาว
  • ใช้เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางค์​ แป้งเจิม
  • เอาไว้ปะร่างกายคลายร้อน ทำไข่เค็ม ใช้กับงานไม้
  • ขนาดบรรจุ : 1 ลัง = 20 กรัม (1 ลังมี 20 ถุงเล็ก ถุงละ 1 กิโลกรัม)
  • จำหน่ายยกลัง