โซดาไฟ

 

    • โซดาไฟเกล็ดอย่างดี
    • แก้ปัญหาท่ออุดตัน
    • ลังละ 20 ถุง