เชือกกระตุก

  • เชือกกระตุก เชือกลูกเสือ
  • สีเชือก : สีแดง / สีขาว
  • ขนาดเชือก : 4mm. – 12mm.
  • เชือกเหนียว นุ่ม ไม่บาดมือ</li>