บักเต้าตีเส้น

  • บักเต้าตีเส้น Yokomo
  • คละสี
  • เชือกยาว 20 เมตร