เทปกระดาษกาวย่น

ขายส่ง! ราคาถูกที่สุด

 • ยาว 20 หลา – ลังละ 6 ตั้ง
  • ขนาด 3/4″ – ตั้งละ 16 ม้วน
  • ขนาด 1″ – ตั้งละ 12 ม้วน
  • ขนาด 1½” – ตั้งละ 8 ม้วน
  • ขนาด 2″ – ตั้งละ 6 ม้วน
  • ขนาด 2½” – ตั้งละ 5 ม้วน
  • ขนาด 3″ – ตั้งละ 4 ม้วน