ล้อยาง

    • ประเภท : ล้อเป็น , ล้อตาย และ ล้อมีเบรค
    • ขนาดล้อ : 3 , 4 , 5 , 6 และ 8 นิ้ว
    • รูปแบบฐานยึดลูกล้อ : แบบแป้น
    • ฐานลูกล้อ : ทำจากเหล็กแข็งชุบซิงค์
    • พื้นผิวที่เหมาะกับการใช้งาน : พื้นผิวเรียบ เช่น พื้นกระเบื้อง พื้นไม้ พื้นหินอ่อน